Lokalhistorisk Sognegruppe Øland

Øland - øens og øboernes historie!

Øland ligger i Hanherred lidt syd for Brovst og var oprindelig en ø i Limfjorden - og deraf navnet – skabt i slipstrømmen af istidens vandstrømme og aflejringer af morænesand og grus.

 

Da smeltningen for ca. 15.000 år siden var overstået lå Øland som en ubetydelig lille morænebakke i Limfjorden.

Ølands historie knytter sig naturligt til de efterfølgende årtusinders voldsomme forskydninger i terrænet hvor øens landskab ændrede karakter sammen med landhævninger og -sænkninger.

 

Øland er i dag en ”landfast” del af Hanherred. Dette skyldes ikke naturens underfundigheder, men en konsekvens af en tabt krig, som gjorde Danmark til så lille et land, at det var nødvendigt at få nye landområder ved hedeopdyrkning, standsning af sandflugt og inddæmning.

 

Lokalhistorisk Sognegruppe Øland vil på denne hjemmesides forskellige sider fortælle Ølands historie grupperet om de "seværdigheder og væriser" som idag er synlige i nettop denne spændene de af Nordjylland.

Kontakt til Sognegruppen:

Henvendelser kan ske til:

Bente Kristensen

Fanøvej 9, Øland

9460 Brovst

Telefon: 9823 6123

 

Bodil Christensen, Nørremarksvej 18, Øland, 9460 Brovst

Telefon: 9823 6025

 

Poul Jensen

Vesterbyvej 7, Øland

9460 Brovst

Telefon: 9823 6108

 

Henvendelser vedr. hjemmesiden:

Hardy Lauridsen, Søndregårde 7, Øland, 9460 Brovst

Telefon: 9823 3536

e-mail: hardy@lauridsen.mail.dk