Øland Lokalhistoriske Sognegruppe

Øland - øens og øboernes historie!

Øland ligger i Hanherred lidt syd for Brovst og var oprindelig en ø i Limfjorden - og deraf navnet – skabt i slipstrømmen af istidens vandstrømme og aflejringer af morænesand og grus.


Da smeltningen for ca. 15.000 år siden var overstået lå Øland som en ubetydelig lille morænebakke i Limfjorden.

Ølands historie knytter sig naturligt til de efterfølgende årtusinders voldsomme forskydninger i terrænet hvor øens landskab ændrede karakter sammen med landhævninger og -sænkninger.


Øland er i dag en ”landfast” del af Hanherred. Dette skyldes ikke naturens underfundigheder, men en konsekvens af en tabt krig, som gjorde Danmark til så lille et land, at det var nødvendigt at få nye landområder ved hedeopdyrkning, standsning af sandflugt og inddæmning.


Øland Lokalhistoriske Sognegruppe vil på denne hjemmesides forskellige sider fortælle Ølands historie grupperet om de "seværdigheder og værdier" som idag er synlige i netop denne spændene del af Nordjylland.

Kontakt til Sognegruppen:

Henvendelser kan ske til:

Bente Kristensen

Fanøvej 9, Øland

9460 Brovst

Telefon: 9823 6123


John M. Christensen

Nørremarksvej 18, Øland

9460 Brovst

Telefon: 9823 6025


Poul Jensen

Vesterbyvej 7, Øland

9460 Brovst

Telefon: 9823 6108


Anne-Dorthe Mortensen

Nørremarksvej 4, Øland

9460 Brovst

Telefon: 2960 1604


Henvendelser vedr. hjemmesiden:

Hardy Lauridsen

Søndregårde 7, Øland

9460 Brovst

Telefon: 2054 6609

e-mail: hardy@lauridsen.mail.dk